Health

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน

คือภาวะความผิดปกติของตับอ่อนทำให้การผลิตฮอร์โมนอินซูลิน ไม่เพียงพอ

จนขาดฮอร์โมนอินซูลินหรือฮอร์โมนอินซูลินออกฤทธิ์ได้น้อยลง

ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดไปใช้ได้ตามปกติ ก่อให้เกิดระดับน้ำตาลในเลือดสูง

เป็นผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนทางหลอดเลือด    

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเบาหวาน

ได้แก่ โรคอ้วน  ไม่ออกกำลังกายอย่างพันธุ์กรรม มีญาติสายตรงป่วยเป็นโรคเบาหวาน

มีภาวะ ไขมันและความดันโลหิตสูง เป็นต้น

อาการของโรคเบาหวานที่พบบ่อย

ได้แก่ผู้ป่วยมักปัสสาวะบ่อย ปริมาณมาก หิวน้ำบ่อย  น้ำหนักตัวลด

จนร่างกายอ่อนเพลียไม่มีแรง ผู้ป่วยบางรายอาจอาการแทรกซ้อนของโรคเบาหวานได้

ได้แก่ ภาวะกรดคีโตนคั่งในเลือด  เบาหวานขึ้นตา  ไตวายเรื้อรัง

โรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมองและหลอดเลือดส่วนปลาย

เป็นแผลที่เท้า ผู้ป่วยบางรายดูแลแผลที่เท้าไม่ดี..ต้องตัดขา

ฉะนั้นการจะดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรคเบาหวาน

หรือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ดี

นอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารและการออกกำลังกายเป็นสำคัญแล้ว 

ยังพบสมุนไพรที่มีงานวิจัยสนับสนุนว่าสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ 

อย่างเช่น สมุนไพรถั่งเช่า

ซึ่งมีสารออกฤทธิ์ที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน  

รวมถึงช่วยบำบัดฟื้นฟูในผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ 

จึงทำให้ถั่งเช่าเป็นสมุนไพรที่สามารถใช้ป้องกันและรักษาโรคเบาหวานที่ได้ผลดีเยี่ยม

ถั่งเช่ามีประโยชน์ต่อโรคเบาหวานอย่างไร?

ถั่งเช่า…. เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์มาก มีมาหลาย 1000 ปี

เกิดจากการผสมพันธ์กันบังเอิญระหว่างพืช(เห็ด กับสัตว์(หนอน)

คนจีนเรียกว่า ตังถั่งเช่า หน้าหนาวเป็นหนอน หน้าร้อนเป็นหญ้า

มีถิ่นกำเนิดบนเทือกเขาหิมาลัย คนไทยเรียกหญ้าหนอน เป็นราชาแห่งสมุนไพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *